Zásady spracovania osobných údajov

V prípade, že ste vyplnením a odoslaním niektorého z našich formulárov, prípadne registráciou do súťaže poskytli občianskemu združeniu FIRST Global Slovakia, o.z. svoje osobné údaje, spracovanie vašich osobných údajov, prípadne osobných údajov vášho dieťaťa sa riadi nasledujúcim súhlasom so spracovaním osobných údajov a ochranou osobnosti:

Týmto udeľujem slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov občianskemu združeniu FIRST Global Slovakia, o.z., so sídlom Letná 3374/29, 085 01 Poprad, Slovensko, IČO: 50101129, zapísanému v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR v Bratislave pod registračným číslom VVS/1-900/90-47756, ako správca osobných údajov (ďalej len „FIRST Global Slovakia, o.z.”), v rozsahu:

a) V prípade registrácie žiaka, resp. mentora do súťaže:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, príslušnosť k robotickému tímu, navštevovaná škola / inštitúcia / zamestnávateľ, ročník, telefónne číslo, e-mail; meno, priezvisko a kontaktné údaje (telefónne číslo, email) zákonného zástupcu maloletého žiaka; obrazové aj zvukové záznamy účastníka / mentora a podobizne,

b) V prípade registrácie návštevníka stránky do newslettera prostredníctvom formulára na stránke:

  • e-mail,

za účelom: realizácie služieb a produktov a oslovovanie s ponukou ďalších produktov a služieb občianskeho združenia FIRST Global Slovakia, o.z., v rámci informovaní o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberaniu noviniek, k robeniu fotografií a video dokumentácií z realizácie služieb a súťaží, vedeniu účtovníctva, v prípade obrazových a zvukových záznamov účastníka / mentora a podobizne tiež k propagácii v médiách a iných materiáloch.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese info@firstglobal.sk, alebo písomne na adrese občianskeho združenia FIRST Global Slovakia, o.z. (uvedenej vyššie).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.