Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2020/21

Tak, podarilo sa! Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2020/2021 sú úspešne za nami. Súťaž, ktorej organizácia bola do značnej miery ovplyvnená pandémiou, sa uskutočnila 25. júna v priestoroch telocvične Medickej 6 patriacej UPJŠ. Ako súťaž prebiehala?

Po úspešnom prvom ročníku Otvorených majstrovstiev Slovenska v robotike, ktoré sa konali v apríli 2019 v Bratislave, sme plánovali organizovať súťaž aj v nasledujúcom roku. Plány nám však zahatala šíriaca sa epidémia, preto musel byť ročník presunutý na rok 2021. Priaznivá situácia po ukončení druhej vlny nám umožnila súťaž realizovať práve v júni 2021 a podarilo sa. Naši stredoškoláci súťažili v úlohách, ktoré sú v súlade s výzvami OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Vďaka robotom a jazyku technológií si mohli naši študenti zmerať sily v oblasti, ktorej patrí budúcnosť. V Košiciach vzišiel víťaz, ktorý ponesie titul Majster Slovenska v stredoškolskej robotike. Samozrejmosťou je účasť v medzinárodnej online olympiáde, do ktorej sa zapojí aj Slovensko.

Z organizačných dôvodov pre tento rok sme upustili od náročnosti súťaže. Rozdielom oproti predchádzajúcim ročníkom spočíva najmä vo funkciách robota a súťažných disciplínach. Ešte donedávna sme nevedeli, kedy sa budú môcť študenti vrátiť späť do škôl, preto sme súťaž museli zorganizovať práve v čase, kedy sú opatrenia priaznivé a disciplíny upraviť tak, aby bola príprava škôl na súťaž dostatočná. Čas na vytvorenie robotov sa síce skrátil, no novinkou je možnosť doplniť si robotickú stavebnicu o vlastné diely (napr. formou 3D tlače), čím sme uľahčili tímom práce na konštrukcii, čo bolo naším zámerom. V nižšie priloženom videu prikladáme manuál na stavbu veľmi jednoduchého robota, tzv. ,,pushbota“, ktorý bol základom pre účasť v súťaži. Jeho hlavnou úlohou je pohyb, sekundárnou tlačenie herného elementu. Na zostavenie takého robota je v porovnaní s náročnejšou verziou výhoda v krátkosti času, čo je vzhľadom na nejasné opatrenie s návratom študentov do škôl pozitívum. Ak však máte záujem o technicky zložitejšiu verziu, rozšírený manuál zverejňujeme aj v pdf dokumente.

„pushbot“

Druhou podstatnou zmenou oproti ostatným ročníkom bola redukcia zadania hernej disciplíny. Tú tímy mohli absolvovať s použitím spmínaného pushbota. Herná aréna bude upravená podľa ilustračného obrázka, ktorý prikladáme nižšie. Súťažné roboty ovládané prostredníctvom „joystickov“ (konzolových ovládačov) boli nastavené tak, aby spĺňali pohyb v priestore s funkciou „push“ – úlohou bolo tlačením umiestniť požadovaný objekt do cieľa (v našom prípade loptičky). Aj keď je hlavnou úlohou ,,pushbotov“ pohyb, body získaval tím, ktorý dokázal odtlačiť herný element do vyznačených priestorov. Súťažná aréna plná prekážok simuluje životné prostredie, loptičky evokujú plastový odpad, ktorý je nevyhnutné z prostredia odstrániť a prispieť tak ku kvalite života na našej Zemi. Dlhodobým poslaním občianskeho združenia FIRST Global Slovakia, o.z. je práca s mládežou v oblasti robotiky v súvislosti s globálnymi ekologickými problémami, preto aj tento rok nesie súťaž názov ,,Neutop sa v odpade!“.

skica hernej arény

Samotná súťaž prebiehala v 15tich dvojminútových kolách. Súťažné tímy vytvárali podľa rozpisov vždy nové aliancie, ktorých hlavnou úlohou je vzájomná spolupráca. Vždy pred samotným kolom dostali tímy dostatok času, aby si zvolili správnu taktiku. Bolo zaujímavé sledovať spoluprácu pri dosahovaní cieľa. Nechýbali emócie, športová atmosféra a skvelé súťažné výkony. Každý tím však nebojoval iba za alianciu, ale aj sám za seba, pretože jeho úlohou je získavať body. Za každú dotlačenú loptičku do vytýčených priestorov získal stanovený počet bodov, spolupráca sa vyplatila aj pri záverečnom parkovaní, za ktoré mohli tímy získať bonus. Zaujímavosťou je, že po každom kole sa menilo poradie tímov, súťaž tak bola napínavá až do konca.

pohľad na súťažnú arénu s prekážkami a loptičkami
pohľad na arénu

Najväčší počet bodov dosiahla Stredná priemyselná škola technická zo Spišskej Novej Vsi a s počtom 724 bodov nedala svojej konkurencii šancu. Na druhom mieste sa umiestnila SPŠ Elektrotechnická z Košíc a na treťom tím „junior“ z Evanjelickej spojenej školy v Lipt. Mikuláši. Zaujímavosťou je, že medzi druhým, tretím a štvrtým miestom bol rozdiel iba 4 body. Aj tento fakt svedčí o dobre nastavených pravidlách a vyrovnanosti súťaži. Cenu za dizajn robota, ktorú udeľujú členovia občianskeho združenia, získal tím senior z Evanjelickej spojenej školy v Lipt. Mikuláši. Hoci bola organizácia a zapojenosť tímov z objektívnych príčin časovo a kapacitne obmedzená, celkovo hodnotíme tento ročník ako úspešný. Stretli sa v ňom silné tímy, ktoré pod vedením pedagógov dokázali splniť náročné úlohy, preto im patrí obdiv. Ďakujeme preto všetkým zapojeným školám za účasť a zároveň ich pozývame do ďalších ročníkov. Ďakujeme aj sponzorom, bez ktorých by sme organizáciu sotva zvládli. A ďakujeme aj širokej verejnosti a fanúšikom, ktorí sú s nami, vážime si ich podporu.

ceny pre víťazov
Otvorené majstrovstvá Slovenska 2020/2021 v robotike stredoškolákov – Košice

Poriadok a podmienky účasti

Za poskytnutie priestorov a stavbu arény ďakujeme Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši.

Za stavbu arény ďakujeme firme Stavbig, s.r.o.

Za hlasové nahrávky ďakujeme Denník reportérky.

Za partnerstvo pri vytváraní tímov ďakujeme pánovi predsedovi a ďalším zástupcom Košického samosprávneho kraja.

Všetky ďalšie nevyhnutné dokumenty budeme postupne pridávať na túto stránku.

Členom tímov a ich mentorom prajeme veľa šťastia, trpezlivosti a usilovnosti pri ich príprave.

A vás ostatných pozývame stať sa súčasťou tohto nevšedného zážitku.

Posolstvá výzvy FIRST Global Slovensko 2020:
,,Neutop sa v odpade!“

  • Vytvoriť na Slovensku súťaž charakteru olympiády v robotike, z ktorej bude možné postúpiť na medzinárodnú olympiádu FIRST Global.
  • Pritiahnuť študentov vo veku 15 až 18 rokov bližšie k témam robotiky, inžinierstva, vedy a matematiky a podporiť vzdelávanie v týchto disciplínach.
  • Zapojiť do súťaže celé spektrum študentov, a to od renomovaných škôl až po marginalizované komunity.
  • Upozorňovať témou hernej disciplíny na najpálčivejšie problémy Slovenska so zameraním na ekológiu, rozvoj komunity a podporu vzdelávania.
  • Vybudovanie komunity mentorov a podporovateľov, ktorí by dokázali dlhodobo vytvárať príležitosti pre talentovaných študentov pre ich rozvoj a zvýšiť svojou aktivitou príťažlivosť Slovenska pri ich budúcej voľbe štúdia, či zamestnania.

Hľadáme v prvom rade nadšených ľudí, ktorí veria, že práve vďaka rozvoju technológií a spolupráci dokážeme vyriešiť nielen problémy našej komunity, či krajiny, ale dokonca globálne problémy. Hľadáme budúcich lídrov v oblasti robotiky, vedy, inžinierstva a matematiky, ktorí sa neboja čeliť novým výzvam. Ponúkame vám možnosť byť súčasťou vzrušujúceho „športového“ zážitku, v rámci ktorého budú tímy z celého Slovenska intenzívne plniť súťažnú úlohu. Jej cieľom bude v tomto ročníku upozorniť na problémy znečistenia vody v súvislosti s odpadom. Stanete sa tak súčasťou projektu, ktorý priťahuje obrovskú pozornosť médií a verejnosti. Pridajte sa k nám!