O nás

FIRST Global Slovakia je slovenské občianske združenie, ktorého hlavným zámerom je každoročne vyberať, mentorovať a sprevádzať slovenskú reprezentáciu na medzinárodnú olympiádu v robotike FIRST Global.

Do súťaže sa môže zapojiť tím pozostávajúci zo stredoškolákov podľa pravidiel aktuálneho ročníka bez ohľadu na typ školy, predchádzajúce skúsenosti s podobnými súťažami, či sociálno-ekonomické zázemie. Nevyhnutné sú iba nadšenie a túžba zažiť a naučiť sa niečo nové.

Úlohou FIRST Global Slovakia je pomáhať mladým ľuďom objavovať a rozvíjať ich záujem nielen o robotiku, ale aj o vedu, technológie, strojárstvo a matematiku (v angličtine science, technology, engineering, mathematics – a pre ne často používaná skratka STEM).

FIRST Global

FIRST Global je americká nezisková organizácia, ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú robotickú súťaž (v duchu olympiády), ktorej hlavným zámerom je zapáliť viac ako dve miliardy mladých ľudí naprieč celým svetom pre vedu, technológie, strojárstvo a matematiku.

Z každej krajiny je pozvaný práve jeden tím, ktorý sa zúčastňuje robotickej olympiády, aby tak búral mosty medzi stredoškolákmi s rôznymi možnosťami, jazykmi, náboženstvami a zvykmi.

Zhromažďovaním budúcich STEM lídrov v náročnej súťaži a spolupráci, ktorá zdôrazňuje význam, príťažlivosť a aplikovateľnosť vzdelávania v STEM, FIRST Global inšpiruje študentov k učeniu sa zručnostiam, ktoré budú potrebovať na objavenie vecí, ktoré by ich rodičia, či starí rodičia považovali za zázraky, nemožné veci, či čistú fikciu.

FIRST Global sa tiež snaží presvedčiť mnoho vlád a organizácií rôznych národov sveta o nutnosti posilniť vzdelávanie v disciplínach STEM a o aktívnej podpore, ktorú je nevyhnutné poskytnúť mladým, aby už čoskoro mali možnosť preraziť vo svete.

Misia

Misiou FIRST Global je inšpirovať vedecké a technologické líderstvo a inovatívnosť u mladých ľudí všetkých svetových národností s cieľom zvýšiť porozumenie, vštepiť dôležitosť spolupráce, pomenovať najpálčivejšie svetové problémy a zvýšiť kvalitu života pre všetkých.

Misia je plnená prostredníctvom FIRST Global Výzvy, ktorá vrcholí medzinárodnou robotickou súťažou, každý rok usporiadanou v inej krajine.

Tým, že mladým ukážeme, že pokiaľ sa naučia ako komunikovať, spolupracovať a spoločne hľadať riešenia s využitím nástrojov vedy a strojárstva na riešenie najväčších svetových výziev – vody, energie, medicíny, jedla a vzdelania – naučia sa tým zároveň ako spolu pracovať, dôverovať si a stať sa súčasťou skutočne globálnej komunity.