FIRST Global Slovensko 2022 a…

Medzinárodná výzva v robotike FIRST Global 2022 v Ženeve

Začiatkom marca bolo oficiálne ohlásené tohtoročné kolo medzinárodnej robotickej súťaže FIRST Global, ktoré sa bude konať 13.-16. októbra v Ženeve vo Švajčiarsku. Po dvojročnej pauze, kedy sa súťažilo len v online výzvach, sa FIRST Global vracia v prezenčnej forme, aby opäť robotikou spojil stredoškolákov z viac ako 150 krajín sveta.

Aktualizácia:

FIRST Global Slovensko 2022 pozná víťazov!

Robotická súťaž FIRST Global Slovensko 2022 pozná svojich víťazov. Najlepších robotov zostrojili stredoškolské tímy z Myjavy a Žiaru nad Hronom, ktorých študenti nás budú reprezentovať na medzinárodnej súťaži v Ženeve. Každý rok sa mladí ľudia vo veku 15 až 17 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov. Celoslovenské kolo FIRST Global sa tento raz konalo online. Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov od Košíc až po Myjavu. Tímy mali za úlohu zvládnuť tri výzvy: hardvérovú, softvérovú a teamworkovú.

Najlepšie tímy sú z Myjavy a Žiaru nad Hronom O prvé miesto sa s rovnakým počtom bodov 127 (zo 150) podelili študenti z Myjavy a Žiaru nad Hronom. Myjavský tím (SPŠ Myjava) oslnil vyladeným a zautomatizovaným robotom, vlastnými 3D tlačenými dielmi a detailnou dokumentáciou. Tím zo Žiaru nad Hronom (GymZH) okrem veľmi prepracovanej konštrukcie Lego robotickej ruky zaujal porotcov riešením softvérovej simulácie robota v bludisku.


„Po prvýkrát sme organizovali súťaž naozaj nezávislú od typu použitých robotických dielov a zároveň v silnej spolupráci s FIRST Lego League. Odovzdané projekty mali vysokú úroveň a už teraz sa tešíme na zostavovanie slovenskej reprezentácie.“

Adam Kukla, predseda FIRST Global Slovakia, o.z.


Úlohou tímov v hardvérovej výzve bolo navrhnúť, postaviť a naprogramovať robotickú ruku, ktorá presunula fľašu na presne určené miesto. V softvérovej výzve študenti programovali jednoduchého robota, ktorý zbieral farebné disky v bludisku. Svoje riešenia prezentovali pred porotcami v poslednej disciplíne prostredníctvom videohovoru.

 Výsledková listina FIRST Global Slovensko 2022:

 • 1. miesto v kategórii Teamworková výzva: D1 Team, Súkromné gymnázium, Dneperská 1,
  Košice
 • 1. miesto v kategórií Softvérová výzva: GymZH, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad
  Hronom
  SPŠ Myjava, SPŠ Myjava
 • 1. miesto v kategórii Hardvérová výzva: METSNV, Stredná priemyselná škola technická,
  Spišská Nová Ves

Celkové umiestnenie tímov:

 1. miesto v celkovom poradí: GymZH, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad HronomSPŠ
  Myjava, SPŠ Myjava
  , s počtom bodov 127
 2. miesto v celkovom poradí: Robogen, ZŠ „TROJKA“, Zvolen s počtom bodov 107
 3. miesto v celkovom poradí: Hladné Perníšky, Progresívna škola OZ pri Gymnáziu Dubnica
  nad Váhom
  , s počtom bodov 100

Víťazi celoslovenskej súťaže budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej robotickej súťaži FIRST Global 13.-16. októbra v Ženeve vo Švajčiarsku. Po dvojročnej pauze sa súťaž vracia v prezenčnej forme, aby spojila stredoškolákov z viac ako 150 krajín sveta. Študenti sa tohto roku popasujú s témou Carbon Capture. Ich úlohou bude nielen vyvíjať riešenia a stratégie v robotike, ale aj v mediálnej rovine. Venovať sa budú nevyhnutnosti uhlíkovej neutrality a aktívnemu zachytávaniu oxidu uhličitého z atmosféry. Video s vyhlásením témy medzinárodného kola FIRST Global:

Video s vyhlásením oficiálnej hry tohtoročnej medzinárodnej výzvy:

Informácie o zadaniach FIRST Global Slovensko 2022:

Vo FIRST Global Slovakia, o.z. máme opäť za úlohu zostaviť a pripraviť slovenskú reprezentáciu. Do súťaže ostáva len o niečo viac ako 30 týždňov, a preto slovenské výberové kolo bude prebiehať v nasledujúcich približne desiatich týždňoch (do mája 2022) a študenti, ktorí sa doňho zapoja budú plniť online zadania, ktorých výsledky budeme prezentovať na konferencii SlovakiaTech na jeseň v Košiciach (zatiaľ nebol vyhlásený presný termín konania konferencie).

Podmienky registrácie:

 • registrácia a účasť na súťaži je v tomto ročníku bezplatná pre všetky zúčastnené tímy
 • registrácia bude otvorená do 1.5.2022, súťaž bude prebiehať do 26.5.2022
 • súťaže sa môžu zúčastniť tímy s počtom členov 3-12, pričom členovia musia byť v období konania medzinárodného kola súťaže (13.-16.10.) študentmi strednej školy
 • tím študentov vedie mentor, ktorý obyčajne pracuje v škole/inštitúcii (ale nemusí), v ktorej sa študenti pripravujú. Mentor má v období registrácie tímu minimálne 18 rokov, nie je študentom strednej školy a má súhlas študentov, resp. ich zákonných zástupcov, na registráciu
 • mentor registruje svoj tím prostredníctvom formulára

Zadanie prvej výzvy FIRST Global Slovensko 2022: Hardvérová výzva

 • Vyhlásenie výzvy: 10.3.2022
 • Ukončenie výzvy (termín na odovzdanie podkladov): 26.5.2022
 • Úlohou tímu je navrhnúť, skonštruovať a naprogramovať zariadenie – robotickú ruku ovládanú človekom (alebo autonómnu), ktorá je určená na získanie kontroly nad predmetmi na hracom poli a na ich posun na iné miesta, obyčajne s cieľom získavania bodov (bežná súčasť robota v napr. súťažiach FIRST Global a FIRST Tech Challenge).
 • Robotická ruka má byť schopná určený objekt voľne stojaci na zemi zachytiť, získať nad ním kontrolu, zdvihnúť ho, pohnúť ním na určené miesto a následne objekt pustiť.
 • Zložitosť zariadenia a diely, ktoré tím použije je na zvážení tímu. Experimentovanie a využívanie senzorov pri riešení hardvérovej výzvy je však vítané. Pre získanie bodov za technickú výzvu, tím nemusí splniť zadanie v plnej miere, splnenie každej z požiadaviek zadania však bude hodnotené osobitne.
 • Tímy môžu použiť jedinú kontrolnú jednotku, bežne používané motory, servo motory, senzory (farba, dotyk, potenciometer, gyroskop), štruktúrne komponenty, hydraulické diely, reťaze, kladky…

Zadanie druhej výzvy FIRST Global Slovensko 2022: Softvérová výzva

 • Vyhlásenie výzvy: 17.3.2022
 • Ukončenie výzvy (termín na odovzdanie podkladov): 26.5.2022
 • Úlohou tímu je naprogramovať virtuálneho robota, ktorý prechádza bludiskom pomocou platformy Gears na webovej adrese https://firstglobal.sk/swc2022 . Robot dokáže získať body za zbieranie a uloženie farebných „diskov“ ktoré sú rozmiestnené po bludisku, na príslušnú farbu podložky. (Odporúčaný prehliadač pre prácu v platforme Gears je Chrome.)
 • Robota je možné programovať pomocou platformy Blocks alebo jazyka Python. Je na zvážení tímu, ktorým spôsobom sa rozhodne robota naprogramovať. Samotný výber spôsobu programovania neovplyvňuje bodový zisk tímu.
 • V prípade, že v kóde nie je predprogramovaná trasa, tj. hľadanie diskov a podložiek je v kóde úplne autonómne, výsledný čas bude pri bodovaní znížený o polovicu.

Zadanie tretej výzvy FIRST Global Slovensko 2022: Teamwork výzva

 • Vyhlásenie výzvy: 1.4.2022
 • Ukončenie výzvy (termín na odovzdanie podkladov): 26.5.2022/31.5.2022
 • Úlohou tímu je spoločne pracovať na riešení softvérovej a hardvérovej výzvy súťaže a krátkej úlohy počas video-hovoru tak, že každý člen tímu prispieva svojím dielom k úspechu tímu a každý člen tímu rozvíja svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Členovia tímu hľadajú riešenia v prostredí spolupráce a zdravej súťaživosti, budujúc tak základné hodnoty členov tímu.
 • Od tímov sa neočakáva zdieľanie žiadnych dodatočných materiálov. Požiadavky na tímovú prácu už sú popísané v požiadavkách na odovzdanie hardvérovej aj softvérovej výzvy.
 • Tím dostane možnosť obhájiť svoje riešenia výziev a ukázať svoju schopnosť spolupracovať na krátkom video-hovore v termínoch 30.-31.5.
 • Podrobné pravidlá teamwork výzvy nájdete tu

Spolupráca FIRST Global Slovakia, o.z. s FLL Slovensko

Tímy z FLL, ktoré sa rozhodnú registrovať do súťaže FG SVK 2022, budú body z celoslovenského turnaja FLL za Robot Game a Dizajn robota uznané a prepočítané ako skóre hardvérovej výzvy FG SVK 2022 a body z celoslovenského turnaja FLL za Základné hodnoty ako skóre teamworkovej výzvy podľa nasledujúceho kľúča:

 1. Skóre z celoslovenského turnaja FLL za Robot Game a Robot Design alikvótne obe prepočítané na maximum 25 bodov budú v súčte znamenať skóre za Hardvérovú výzvu vo FIRST Global Slovensko.
 2. Skóre z celoslovenského turnaja FLL z hárku Základné hodnoty bude alikvótne prepočítané na maximum 50 bodov ako skóre za Teamworkovú výzvu vo FIRST Global Slovensko.

Úlohou tímov bude teda pracovať len na softvérovej výzve, ktorej zadanie spolu s registračným formulárom uvedené vyššie. Týmto dostávajú aj „FLL veteráni“ možnosť pokračovať v robotických súťažiach od FIRST, a tiež možnosť mentorovať mladších študentov pri príprave na medzinárodnú výzvu.

Jedinou podmienkou je zaregistrovať FLL tím do súťaže FIRST Global Slovensko 2022 pod rovnakým názvom, aký má v súťaži FLL.

Tešíme sa na vašu účasť!
FIRST Global Slovakia o.z. a FLL Slovensko