FIRST Global Slovensko 2024

Predstavujeme Vám nové kolo celoslovenskej robotickej súťaže pre stredoškolákov FIRST Global Slovensko 2024. Po veľkom úspechu slovenskej reprezentácie na medzinárodnom kole súťaže FIRST Global 2023 v októbri v Singapure, prinášame opäť slovenské výzvy. FIRST Global Slovensko sa bude aj v roku 2024 konať pri herných arénach dvoch veľkostných kategórií, aby opäť robotikou spojil stredoškolákov zo všetkých krajov Slovenska.

Pravidlá výziev FIRST Global Slovensko 2024:

Vo FIRST Global Slovakia, o.z. pripravujeme aj v roku 2024 robotickú súťaž pre stredoškolákov, v ktorej bude možné súťažiť vo všestranne orientovaných výzvach – hardvérovej, softvérovej a tímovej. Slovenské výberové kolo bude prebiehať v nasledujúcich mesiacoch od decembra až približne do konca apríla a študenti, ktorí sa do nej zapoja budú plniť zadania, tzv. výzvy. Tímy si budú môcť vybrať súťažiť v jednej alebo viacerých výzvach. O postup na celosvetové kolo 2024 FIRST Global Challenge sa však súťaží vo všetkých výzvach.

Registrácia na FIRST Global Slovensko 2024 je otvorená do 28.2.2024. Súťaž bude prebiehať približne do konca apríla. Súťaže sa môžu zúčastniť tímy s počtom členov 3-12, pričom členovia musia byť v období konania medzinárodného kola súťaže (cca október 2024) študentmi strednej školy.

Podmienky registrácie:

  • registrácia je otvorená od 4.12.2023 do 28.2.2024
  • súťaže sa môžu zúčastniť tímy s počtom členov 3-12, pričom členovia musia byť v období konania medzinárodného kola súťaže (október 2023) študentmi strednej školy
  • tím študentov vedie mentor, ktorý obyčajne pracuje v škole/inštitúcii (ale nemusí), v ktorej sa študenti pripravujú. Mentor má v období registrácie tímu minimálne 18 rokov, nie je študentom strednej školy a má súhlas študentov, resp. ich zákonných zástupcov, na registráciu
  • mentor registruje svoj tím prostredníctvom tohto formulára

Zadanie Hardvérovej výzvy FIRST Global Slovensko 2023:

V hardvérovej výzve bude opäť možné používať rôzne komponenty, tj. aj také, ktoré nepochádzajú z originálnych robotických stavebníc určených pre súťaž FIRST Global. Tímy teda môžu použiť diely (aj programovateľné jednotky) od LEGO, Arduino, a pod. Podrobné pravidlá sú zverejnené a dostupné prostredníctvom tlačidla „Hardvérová vývza“ vyššie.

  • Úlohou tímu je navrhnúť, skonštruovať a naprogramovať robota, ktorý bude súťažiť v hernej aréne. Aby neboli znevýhodnené stavebnice s menšími komponentmi, súťaží sa v dvoch veľkostných kategóriách – viac info v podrobných pravidlách
  • Úlohou robotov bude zbierať v aréne loptičky predstavujúce molekuly oxidu uhličitého, zachytávať ich a uskladňovať v nádrži pred jeho ďalším spracovaním. 
  • Zložitosť zariadenia a diely, ktoré tím použije je na zvážení tímuExperimentovanie a využívanie senzorov pri riešení hardvérovej výzvy je vítané.
  • Za nápadité riešenie konštrukcie, programu, ovládania, či použitia robota bude jednému tímu udelená osobitná cena za dizajn.

Prinášame Vám aj zadanie Tímovej výzvy: Základné hodnoty. Jej presnú úlohu sa však tímy dozvedia až pri hodnotiacej porote počas turnaja hardvérovej výzvy. Dovtedy odporúčame tímom vychádzať z podrobných pravidiel dostupných na tlačidle vyššie.

Zadanie poslednej – Softvérovej výzvy Vám prinesieme v priebehu januára 2024.

Všetkým tímom držíme palce a tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku FIRST Global Slovensko 🙂