Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2021

Zažite aj Vy celoslovenské finálové kolo, ktoré sa uskutoční 25. júna 2021 v priestoroch internátoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ulica Medická 6! Buďte súčasťou jedinečného projektu zameraného na robotiku s medzinárodným dosahom!

Po úspešnom prvom ročníku Otvorených majstrovstiev Slovenska v robotike, ktoré sa konali v apríli 2019 v Bratislave, Vám prinášame druhé pokračovanie hoci s ročným oneskorením, ktoré je spôsobené z objektívnych dôvodov týkajúcich sa ochorenia COVID-19. Tento rok budú naši stredoškoláci súťažiť v úlohách, ktoré sú v súlade s výzvami OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Vďaka robotom a jazyku technológií sa môžu naši študenti zdokonaľovať v oblasti, ktorej patrí budúcnosť. V Košiciach vzíde víťaz, ktorý získa právo reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde pod záštitou FIRST Global. Medzinárodné olympiády sa doposiaľ konali v Dubaji, v Mexiku a Washingtone.

Aj keď aktuálne opatrenia robia starosti celej spoločnosti, veríme, že postupné uvoľňovanie opatrení umožní skorý návrat žiakov do škôl a zároveň spoločnú prácu na robotoch. Novinkou pre tento rok je, že sme upustili od náročnosti súťaže. V prvom rade chceme zjednodušiť konštrukciu robotov a sprístupniť ich všetkým tímom. V nižšie priloženom videu nájdete manuál na stavbu veľmi jednoduchého robota, tzv. ,,pushbota“, ktorý bude základom pre účasť v súťaži. Jeho hlavnou úlohou bude pohyb, sekundárnou tlačenie herného elementu. Na zostavenie takého robota je v porovnaní s náročnejšou verziou výhoda v krátkosti času, čo je vzhľadom na nejasné opatrenie s návratom študentov do škôl pozitívum. Ak však máte záujem o technicky zložitejšiu verziu, rozšírený manuál zverejňujeme aj v pdf dokumente. K programovaniu a konštrukcii pushbota bude v priebehu mája zorganizovaný webinár, na ktorý sú záujemcovia o súťaž srdečne pozvaní.  

„pushbot“

Druhou podstatnou informáciou je redukcia zadania hernej disciplíny. Tú bude možné absolvovať s použitím spmínaného pushbota. Herná aréna bude upravená podľa ilustračného obrázka, ktorý môžete vidieť nižšie. Cieľom bude presunúť pushbota za najkratší možný čas z jedného bodu arény na druhý tak, aby počas presunu dotlačil čo najviac herných elementov – v našom prípade loptičky. Presné zadanie, úlohy a pravidlá zverejníme čoskoro.

skica hernej arény

Nezabudnite! Termín súťaže je plánovaný na 25. júna 2021. Sme si istí, že čas na dokončenie stavby pushbota spolu s jeho (pre)testovaním bude dostatočný. V priebehu najbližších dní zverejníme presné pravidlá hernej disciplíny. Zároveň pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme situáciu s návratom žiakov do škôl v jednotlivých okresoch. Pevne veríme, že sa tento ročník podarí!

Poriadok a podmienky účasti

Za poskytnutie priestorov a stavbu arény ďakujeme Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši.

Za stavbu arény ďakujeme firme Stavbig, s.r.o.

Za hlasové nahrávky ďakujeme Denník reportérky.

Za partnerstvo pri vytváraní tímov ďakujeme pánovi predsedovi a ďalším zástupcom Košického samosprávneho kraja.

Všetky ďalšie nevyhnutné dokumenty budeme postupne pridávať na túto stránku.

Členom tímov a ich mentorom prajeme veľa šťastia, trpezlivosti a usilovnosti pri ich príprave.

A vás ostatných pozývame stať sa súčasťou tohto nevšedného zážitku.

Posolstvá výzvy FIRST Global Slovensko 2020:
,,Neutop sa v odpade!“

  • Vytvoriť na Slovensku súťaž charakteru olympiády v robotike, z ktorej bude možné postúpiť na medzinárodnú olympiádu FIRST Global.
  • Pritiahnuť študentov vo veku 15 až 18 rokov bližšie k témam robotiky, inžinierstva, vedy a matematiky a podporiť vzdelávanie v týchto disciplínach.
  • Zapojiť do súťaže celé spektrum študentov, a to od renomovaných škôl až po marginalizované komunity.
  • Upozorňovať témou hernej disciplíny na najpálčivejšie problémy Slovenska so zameraním na ekológiu, rozvoj komunity a podporu vzdelávania.
  • Vybudovanie komunity mentorov a podporovateľov, ktorí by dokázali dlhodobo vytvárať príležitosti pre talentovaných študentov pre ich rozvoj a zvýšiť svojou aktivitou príťažlivosť Slovenska pri ich budúcej voľbe štúdia, či zamestnania.

Hľadáme v prvom rade nadšených ľudí, ktorí veria, že práve vďaka rozvoju technológií a spolupráci dokážeme vyriešiť nielen problémy našej komunity, či krajiny, ale dokonca globálne problémy. Hľadáme budúcich lídrov v oblasti robotiky, vedy, inžinierstva a matematiky, ktorí sa neboja čeliť novým výzvam. Ponúkame vám možnosť byť súčasťou vzrušujúceho „športového“ zážitku, v rámci ktorého budú tímy z celého Slovenska intenzívne plniť súťažnú úlohu. Jej cieľom bude v tomto ročníku upozorniť na problémy znečistenia vody v súvislosti s odpadom. Stanete sa tak súčasťou projektu, ktorý priťahuje obrovskú pozornosť médií a verejnosti. Pridajte sa k nám!