Slovenský tím FIRST Global 2019

Počuli ste už o robotickej olympiáde FIRST Global? O robotoch, ktoré menia svet?

Každý rok sa mladí ľudia vo veku 14 až 18 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov. Sú to roboty, ktoré menia svet. Súťažia v úlohách, ktoré sú v súlade s výzvami OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Vďaka robotom a jazyku technológií vznikajú nové
priateľstvá bez predsudkov medzi študentami z celého sveta. Slovensko reprezentujú úspešní stredoškoláci, ktorí patria medzi hviezdy národných a medzinárodných robotických súťaži akou je napríklad FIRST Lego League. Minulý rok naši študenti úspešne reprezentovali Slovensko v Mexiku s podporou slovenskej veľvyslankyne v Mexiku.

Tento rok 24.-27. októbra vycestujú víťazi národného kola FIRST Global Slovensko 2019, študenti LEAF Academy, do Dubaja, aby reprezentovali svoju krajinu.

Víťazi národného kola FIRST Global Slovensko 2019

Naše občianske združenie FIRST Global Slovakia je oficiálnym partnerom Nadácie FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) a má za cieľ popularizovať vzdelávanie v oblasti vedy a techniky prostredníctvom atraktívnych robotických súťaží.

Veríme, že aj s Vašou podporou to dokážeme. Hľadáme partnerov, ktorí podporia slovenský tím a spoločne zažijú dobrodružstvo experimentovania s robotom a samotnú súťaž.

Slovenký tím zatiaľ podporili:

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Akadémia LEAF