Výzva FIRST Global 2017

Téma hlavnej výzvy pre rok 2017: Zabezpečenie prístupu k čistej vode

Prístup k čistej a pitnej vode je dokázateľne potenciálnym zdrojom politických, ekonomických a sociálnych nepokojov mnohých národov – a ich dôsledky pociťujú tak rozvojové ako aj rozvinuté krajiny. V súčasnosti, viac ako miliarda ľudí nemá prístup k čistej vode, z toho je viac ako polovica detí. Nedostatočný prístup k pitnej vode tak má ročne na svedomí viac životov ako vojny. Pokiaľ súčasný rast spotreby vody bude naďalej pokračovať celosvetovo, už v roku 2025 budú trpieť dvaja z troch ľudí na Zemi obmedzeným prístupom k vode.

Voda nie je len nevyhnutná látka, bez ktorej by nebol možný vývoj organizmov na Zemi, ale zároveň tvorí 50 až 70 % ľudského tela. Spolu s miernymi teplotami a dýchateľnou atmosférou, pretrvávajúci rozvoj inteligentného života na Zemi závisí na zabezpečení dostatočného a trvalého prístupu k pitnej vode.

Len tým, že by sme dali ľudom pitnú vodu, by sme dokázali vyprázdniť polovicu lôžok v nemocniciach na celom svete. -Dean Kamen

Dôležitosť riešenia tohto obrovského nedostatku, primäla inštitúcie ako US National Academy of Engineering, UK Royal Academy of Engineering a Chinese Academy of Engineering zaradiť „zabezpečenie prístupu k čistej vode“ medzi svojich 14 „Hlavných výziev inžinierstva“. Hlavné výzvy sú vo všeobecnosti problémy, ktoré musia byť riešené pre zabezpečenie zdravej, udržateľnej a rastúcej kvality života pre miliardy ľudí na celej Zemi.

Sú to práve dôležitosť a dôsledky na všetky svetové národy, vďaka ktorým sa prístup k čistej vode stal ako najuniverzálnejšia výzva témou prvého ročníka medzinárodného kola FIRST Global.

Olympiáda v robotike FIRST Global odzrkadľuje našu potrebu ako globálnej spoločnosti vyriešiť vodnú krízu. Tímy reprezentujúce viac ako stopäťdesiat rôznych krajín budú rozdelené do dvoch navzájom si konkurujúcich spojenectiev a v rámci vymedzeného času budú musieť oddeliť znečistenia od špinavej vody a priniesť čistú vodu do nádrže.

Vyriešiť globálny problém s prístupom k čistej vode si však bude vyžadovať omnoho viac než len najlepšie technické mozgy našej éry. Už teraz je jasná potreba celej novej generácie vedeckých, technologických, strojárskych a matematických lídrov, ktorí sa budú dožadovať globálneho riešenia otázky bezpečnosti vodných zdrojov. Súťažiaci vo FIRST Global tak robia omnoho viac než len súťaženie v robotike. Zároveň sa učia, že tieto veľké inžinierske výzvy a globálne otázky dokážeme vyriešiť len vtedy, keď si ľudia konečne uvedomia, že sme všetci v jednom tíme, a že s technológiou ako účinným nástrojom dokážeme prostredníctvom spolupráce dosiahnuť veci, ktoré by sme si inak dokázali prinajlepšom iba predstaviť.

Dizajn hry v roku 2017

Hlavnou hrou ročníka 2017 bol H2O FLOW (Tok H2O). V H2O FLOW sa tímy dozvedeli vzácnosti a znečistení vody vo svete. V hre existujú dve dediny na každej z dvoch strán znečistenej rieky. Dedinčania súťažia o získanie čistej vody, každá dedina do vlastných rezerv. Dedinčania však vyvíjajú spoločné úsilie pri donášaní kontaminantov do laboratória vyššie po prúde, aby mohol byť vytvorený systém pre úplné vyčistenie vody v rieke, a tak zabezpečený prístup k čistej vode pre všetkých. V závere súťažného kola sa všetci dedinčania pripravujú na prichádzajúcu záplavu tým, že obsadzujú vyvýšené miesta.