Výzva FIRST Global Slovensko 2019

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Počuli ste už o robotickej olympiáde FIRST Global? O robotoch, ktoré menia svet?

Každý rok sa mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov. Súťažia v úlohách, ktoré sú v súlade s výzvami OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Vďaka robotom a jazyku technológií vznikajú nové priateľstvá bez predsudkov medzi študentami z celého sveta. Slovensko každoročne reprezentujú úspešní stredoškoláci, ktorí patria medzi hviezdy národných a medzinárodných robotických súťaží akou je napríklad FIRST Lego League. V auguste 2018 niektorí z nich reprezentovali Slovensko v Mexiku s podporou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej.

V priebehu školského roka 2018/2019 organizujeme celoslovenskú robotickú súťaž s možným postupom pre najaktívnejších študentov a víťazov na medzinárodnú olympiádu FIRST Global 2019.

Posolstvá výzvy FIRST Global Slovensko 2019:

  • Vytvoriť na Slovensku súťaž charakteru olympiády v robotike, z ktorej bude možné postúpiť na medzinárodnú olympiádu FIRST Global.
  • Pritiahnuť študentov vo veku 15 až 18 rokov bližšie k témam robotiky, inžinierstva, vedy a matematiky a podporiť vzdelávanie v týchto disciplínach.
  • Zapojiť do súťaže celé spektrum študentov, a to od renomovaných škôl až po marginalizované komunity.
  • Upozorňovať témou hernej disciplíny na najpálčivejšie problémy Slovenska so zameraním na ekológiu, rozvoj komunity a podporu vzdelávania.
  •  Vybudovanie komunity mentorov a podporovateľov, ktorí by dokázali dlhodobo vytvárať príležitosti pre talentovaných študentov pre ich rozvoj a zvýšiť svojou aktivitou príťažlivosť Slovenska pri ich budúcej voľbe štúdia, či zamestnania.

Hľadáme v prvom rade nadšených ľudí, ktorí veria, že práve vďaka rozvoju technológií a spolupráci dokážeme vyriešiť nielen problémy našej komunity, či krajiny, ale dokonca globálne problémy. Hľadáme budúcich lídrov v oblasti robotiky, vedy, inžinierstva a matematiky, ktorí sa neboja čeliť novým výzvam.

Ak Vás myšlienky FIRST Global Slovensko zaujali:

Kontaktujte nás alebo sa staňte našim dobrovoľníkom, podporte nás alebo zapojte Vašu školu do súťaže…

Ako sa môže Vaša škola zapojiť?

Je to jednoduché – stačí zostaviť tím troch až piatich študentov vo veku 15 až 18 rokov s nadšením pre robotiku a nové zážitky. Z jednej školy sa môže zapojiť aj viacero tímov, podmienkou však je, aby mal každý tím vlastného mentora. Tímy po prihlásení do súťaže získajú sady komponentov, z ktorých sa dajú postaviť originálne roboty s vlastnými programami a zameraniami.

S hotovými robotmi budú po splnení všetkých podmienok tímy súťažiť na celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční v marci 2019. K sadám komponentov dodá naše občianske združenie návody a pomôcky v anglickom jazyku. Prostredníctvom sád sa študenti môžu naučiť ako pracovať s elektromotormi, senzormi, riadiacimi jednotkami a mnohými ďalšími komponentami. Programovať budú môcť priamo v Jave alebo aj v grafickom rozhraní Blockly, určenom pre začiatočníkov. Študenti tak môžu naplno zapojiť svoju kreativitu a znalosti z fyziky, matematiky a programovania.

Aby prebehla registrácia vášho tímu, prípadne tímov, úspešne, je nevyhnutné, aby sa mentor tímu prihlásil týmto formulárom do 7.10.2018, a aby mal do 15.10.2018 kompletne zostavený tím. Ďalšie informácie získa mentor tímu po vyplnení vyššie uvedeného formulára prostredníctvom hovoru, ktorý naplánujeme a uskutočníme do 15.10.2018.

Ponúkame vám možnosť byť súčasťou vzrušujúceho „športového“ zážitku, v rámci ktorého budú tímy z celého Slovenska intenzívne plniť súťažnú úlohu. Jej cieľom bude v tomto ročníku upozorniť na problémy znečistenia prírody a separovania odpadu. Stanete sa tak súčasťou projektu, ktorý priťahuje obrovskú pozornosť médií a verejnosti