Výzva FIRST Global Slovensko 2020

Rok 2020

Výzva FIRST Global Slovensko 2020 bola zameraná na pomoc našim lesom, ktorých chceme zbaviť odpadu. Pripravili sme Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike, do ktorých sa mohli zapojiť študenti z celého Slovenska. Veľkolepé finále sa malo konať na jar 2020 v Košiciach, no prekazila ho svetová pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19, a teda následné hygienické a bezpečnostné opatrenia prijaté Vládou SR na podnet ÚKŠ SR a ÚVZ SR.

Aj napriek nepriaznivej situácii s ochorením COVID-19 nás pozitívne myslenie počas roka neopúšťalo. Majstrovstvá sme presunuli na rok 2021 a pevne veríme, že sa nám ich podarí usporiadať. Zároveň sme využili čas, ktorý nám korona darovala, na zapojenie do rôznych iných projektov a vytvorenie zaujímavých spoluprác.

Naše úspechy

Medzi úspechy roka 2020 pre naše občianske združenie jednoznačne patrí vytvorenie spolupráce s (f)ITcubator Poprad, ktorý nám umožnil pracovať s talentmi a zorganizovať školenie pre mentorov zo slovenských stredných škôl, za čo im srdečne ďakujeme!

Celosvetová olympiáda bola z pochopiteľných dôvodov zrušená, resp. presunutá do online priestoru. Nezaváhali sme, zostavili sme tím mladých nadšencov a zúčastnili sme sa výzvy FIRST Global Online Challenge, ktorá prebiehala v letných mesiacoch 2020. Postupne boli zo strany organizátora zverejňované rôzne čiastkové výzvy, ktoré sa týkali napr. riešenia lokálnych problémov – náš tím sa zameral na čistenie lesov, na snahu zbaviť lesy odpadu a pomôcť tak Slovensku s triedeným odpadom. Z technických výziev spomenieme konštrukciu predimenzovaného zariadenia, ktorého úlohou bolo splniť jednoduchú úlohu – posun loptičky nepriamo a zložito a vytvoriť k tomu sprievodné video, čo náš tím hravo zvládol. Úspešné bolo riešenie výzvy so zadaním vytvoriť animáciu súťaže FIRST Global Challenge. Aj v tejto disciplíne preukázali naši študenti talent, kreativitu a schopnosť riešiť úlohy v tíme.

Výzva FIRST Global Online Challenge

Veľkým úspechom sa skončilo naše zapojenie do zaujímavej súťaže 1. Tatranský Hackathon, ktorá sa konala od 24.9 do 27.9. Záštitu nad organizáciou hackathonu prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Počas štyroch dní sa v coworkingovom inovačnom centre (f)ITcubator účastníci súťaže zoznámili s novými technológiami, procesmi vo verejnej správe a jej prostredí, IoT a AR/VR trendmi a inováciami, ako aj s modernými metódami programovania. Hlavným cieľom hackathonu bola podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí v IT aktivitách a zapojenie sa do spoločenských výziev. V silnej konkurencii tímov sme #Tatrahack ovládli s aplikáciou CSTAR, ktorá bola zameraná na sledovanie kvality ciest, a vyhrali prvú cenu, ktorú nám odovzdal minister dopravy Andrej Doležal.

1. Tatranský Hackathon

Aj keď je rok 2020 navždy spätý s pandémiou a negatívnymi dôsledkami súvisiacimi s COVID-19, my ho vnímame ako úspešný rok, ktorý nás dokázal zoceliť a zároveň posunúť ďalej v práci s mladými talentovanými ľuďmi so záujmom o STEM, ktorým patrí budúcnosť.

ĎAKUJEME!