2023 FIRST Global Challenge

Slovenskí stredoškoláci patria k medzinárodnej špičke. S návrhom vodíkového domu sa dostali medzi 10 najlepších tímov sveta. Zabojujú o svetové prvenstvo súťaže FIRST Global Challenge už v októbri v Singapure.

Päť mladých, šikovných ľudí – dvaja Adamovia, Andrej, Matej, Daniel, Marek, Gregor a Vladimír – tvorí tím, ktorý reprezentoval našu krajinu na prestížnej medzinárodnej robotickej súťaži stredoškolákov 2023 FIRST Global Challenge, ktorá sa uskutočnila v Singapure od 7. do 10. októbra. Ich robot, Ľudmila, súťažil so svetovými špičkami v disciplíne s názvom Hydrogen Horizons.

Každý rok sa nadšenci pre vedu a techniku vo veku 14 až 19 rokov stretávajú, aby sa pustili do konštrukcie, dizajnu a programovania robotov. A Slovensko je opäť na mapách svetových talentov! Tímy z viac ako 180 krajín sa každý rok v inej krajine stretávajú na FIRST Global Challenge, aby riešili najväčšie globálne problémy. „Všetci sme na jednej lodi. Sme jeden tím. Toto je naša príležitosť spojiť sily a riešiť problémy, ktoré by sme nikdy sami nedokázali,“ poznamenáva gymnazista Vladimír, ktorý nás už čoskoro pôjde reprezentovať do Singapuru.


Tento ročník FIRST Global sa niesol v znamení možností, ktoré nám dokáže efektívna výroba vodíka priniesť. Prípravy tímov z celého sveta boli zamerané na zostrojenie robotov a vytvorenie projektov určených na prácu s vodíkom.

Okrem stavby robota riešil tím Slovensko celé leto aj prípravu inovačného projektu, ktorého zameraním bolo práve skladovanie vodíka pre účely uchovania energie v úplne energeticky samostatnom, tzv. off-grid dome. Na konferencii SlovakiaTech študenti predstavili aj svoj projekt, ktorý pripravovali aj v spolupráci s renomovanými slovenskými vedcami zo Strojárskej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt je výnimočný nielen absorpciou vyrobeného vodíka pri izbovej teplote, ale aj využívaním tepelných strát v prospech vykurovania.


Práve teraz je tím Slovenských stredoškolákov vo fáze záverečných úprav svojho robota, aby v
Singapure dokázal plniť svoju úlohu spoľahlivo a efektívne. K ich nezabudnuteľnej ceste sa môžete
pridať tým, že prídete na konferenciu SlovakiaTech, ktorá sa uskutoční v utorok a stredu 19.-20.
septembra 2023 v Košiciach.
 

Úspechy Tímu Slovensko:

New Technology Experience (súťaž projektov) – Slovenský vodíkový dom – Certificate of Excellence za TOP10 vo svete

Safety Award – za poriadok a dodržiavanie bezpečnosti počas celej súťaže (získava len 10 teamov)

Social Media Award – ocenenie za splnenie výziev na sociálnych mediách a celkovú komunikáciu

Bez našich partnerov by nebolo možné pokračovať v našich aktivitách dlhodobo na tak vysokej úrovni. Preto, prakticky v cieľovej rovinke našich tohtoročných aktivít (a na štartovej čiare tých budúcoročných) chceme poďakovať a vyzdvihnúť úsilie kažného z nich:

Vďaka podpore od Centra vedecko-technických informácií, Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava pri Nadácii Pontis a Nadačného fondu Telekom a ENTER Programiády mohli žiaci prezentovať svoje schopnosti na veľmi kvalitnej celoslovenskej súťaži, ale tiež naše občianske združenie FIRST Global Slovakia, o.z. dostalo príležitosť na kvalitnú prípravu víťazov súťaže na celosvetové finále v Singapure.

Osobitne chceme vyzdvihnúť: 

Centrum vedecko-technických informácií za stabilnú podporu všetkých našich aktivít, za pomoc s organizáciou robotických tvorivých dielní aj s prípravou roboticého exponátu pre Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktorý bude už čoskoro spustený do prevádzky.

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava pri Nadácii Pontis za silnú podporu celoslovenskej súťaže v robotike FIRST Global Slovensko 2023 a za umožnenie organizácie podujatia a následného sústredenia na vysokej úrovni.

Nadačný fond Telekom a ENTER Programiádu za úžasný nápad podpriť náš program spojením podujatí finále ENTER Programiády a FIRST Global Slovensko 2023. Vytvorili sme tak nový formát podujatia, ktorý oslovil širokú skupinu žiakov a učiteľov, a zároveň prilákal spoločne viac ako 1000 divákov prezenčne a online.

Ďakujeme našim partnerom:

Ďakujeme BSH za stabilnú podporu a snahu o rozvoj robotiky na východe Slovenska. Vďaka podpore od BSH sme dokázali pomôcť so založením nového tímu FIRST Global na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a zorganizovali tvorivé dielne pre školy podporené Košickým samosprávnym krajom v rámci konferencie SlovakiaTech.

Ďakujeme organizátorom konferencie SlovakiaTech za každoročnú príležitosť prezentovať naše aktivity v rámci Expa, za možnosť uskutočniť tlačovú konferenciu tímu Slovensko, ktorý nás reprezentoval na celosvetovom kole FIRST Global v Singapure a za vytvrenie priestoru na organizáciu tvorivých dielní – pre stredoškolákov so záujmom o robotiku a pre ženy, ktoré majú záujem o oblasť IT.

Ďakujeme Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave za výnimočnú podporu tímu Slovensko, ktorého traja členovia sú žiakmi SPŠ. Ďakujeme za vytvalý fundraising a oslovenie nových partnerov školy a tímu: Stellantis, Trnavský samosprávny kraj, Supratek, Bizzcom a RTC Technology Company. Vďaka vám to dokázali žiaci SPŠ technickej v Trnave dotiahnuť až do Singapuru.

Ďakujeme Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom za neúnavnú podporu tímu Slovensko, ktorého dvaja členovia sú žiakmi gymnázia. Ďakujeme za vytvalý fundraising a oslovenie nových partnerov školy a tímu: Continental a Nadácia Tubapack. Vďaka vám to dokázali žiaci Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom dotiahnuť až do Singapuru.

Ďakujeme Stavbig, s.r.o. za stavbu herných arén na celoslovenské kolo FIRST Global, za dobrovoľnícku aktivitu a za pravidelnú podporu našej logistiky skladovaním, stavaním, opravovaním, prepravou našich herných robotických arén a dokonca aj prezentovaním našich aktivít. Väčšina týchto činností bola vykonaná bez nároku na odmenu.

Ďakujeme XIAOMI Slovensko za podporu tímu Slovensko a stredoškolských robotických tímov, dodaním telefónov XIAOMI, POCO a Redmi, ktoré poslúžili ako riadiace stanice a kontrolné jednotky pre tímy zapojené do súťaže FIRST Global Slovensko 2023.

Ďakujeme Fitcubator, za poskytovanie priestorov na našu celoročnú logistiku a činnosť a za možnosť organizovať sústredenia slovesnkého reprezentačného tímu v robotike. Ďakujeme za silnú spoluprácu pri organizovaní regionálneho turnaja a festivalu robotiky pre žiakov vo veku 6-16 rokov FIRST LEGO League Challenge a Explore.